Hartelijk welkom in kinderdagverblijf Villa Kakelbont, het huis van Pippilotta Victualia Rolgordijna Kruizemunta Efraïmsdochter Langkous oftewel Pippi Langkous.

Villa Kakelbont biedt alle kinderen kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Kinderdagverblijf Villa Kakelbont is een professionele particuliere organisatie voor de dagopvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en biedt optimale en verantwoorde kinderopvang in een veilige, geborgen en vertrouwde omgeving.

Centraal in kinderdagverblijf Villa Kakelbont is het spelenderwijs stimuleren van de ontwikkeling van het kind. Kwaliteit en professionaliteit staan centraal in alle facetten van de organisatie. Dit uit zich zowel in de prachtige nieuwbouw, de hoogopgeleide pedagogische medewerksters, de gebruikte materialen (speelgoed) alsmede de snelle zakelijke dienstverlening. Uw kind toevertrouwen aan de zorg van anderen, dat doet u niet zomaar. Bij Villa kakelbont snappen ze dat heel goed. Als ouder wilt u immers de zekerheid, dat uw kind wordt opgevangen in een veilige, vertrouwde en inspirerende omgeving.

 

U vertrouwt uw kind toe aan onze goede zorgen voor eten, drinken en slapen, maar ook voor een stukje opvoeding en ontwikkeling. Deze combinatie vormt het hart van ons werk. Met belangstelling volgen en begeleiden wij de geestelijke en emotionele groei van uw kind. Wij bieden op een speelse wijze activiteiten aan die vaardigheden in taal, motoriek en sociaal gedrag stimuleren.

U en uw kind zullen zich snel thuis voelen in het huis van Pippi, Meneer Nilsson, Witje, Tommy’s en Annika’s.


De groepen

Bij Kinderdagverblijf Villa Kakelbont is er sprake van verticale opvang kinderen vanaf 10 weken tot 4 jaar brengen samen de dag door. Daarmee sluit Villa Kakelbont aan op de natuurlijke gezinssituatie waarin ook vaak verschillende leeftijden bij elkaar zijn. Er is bewust gekozen

Lees meer

De dagindeling

Kinderen hebben structuur nodig. Baby’s, dreumesen en peuters voelen zich veilig als ze weten waar ze aan toe zijn. Een vaste dagindeling is dan ook onontbeerlijk, vermijdt onverwachte of aangename momenten en biedt noodzakelijke houvast in een groep met andere kinderen.

Lees meer

Pedagogisch beleid

Kinderdagverblijf Villa Kakelbont biedt ouders de gelegenheid om kinderen met een gerust hart achter te laten in het huis van Pippi Langkous. Villa Kakelbont gaat uit van een visie waarin uw kind centraal staat. De pedagogische medewerkster benadert elk kind als geheel, als klein en waardig individu

Lees meer

De ruimte

De sfeer die in een groep heerst, is bepalend voor een kind of het zich veilig voelt. Daarom is het belangrijk dat gediplomeerde leidsters zorgen voor een goede sfeer door kinderen op vakkundige manier te benaderen. De kinderen groeien op in een huiselijke sfeer.

Lees meer

Activiteiten

Kinderdagverblijf Villa Kakelbont biedt structuur door activiteiten op vaste momenten aan te bieden. Dit geeft het kind een gevoel van zekerheid. Vaste rituelen zijn hier ook onderdeel van, zoals bij de maaltijd een liedje zingen, het slapen gaan of een verjaardag vieren.

Lees meer

Taal

Taalstimulering is een belangrijk aandachtsgebied in kinderdagverblijf Villa Kakelbont. Door middel van taal kunnen kinderen zich verstaanbaar maken en duidelijk maken wat ze willen of juist niet willen. Mochten kinderen een grote taalachterstand hebben dan kan dit leiden

Lees meer