Ijsjes verkopen bij Kinderopvang Villa Kakelbont

Het thema ” oef wat warm” is een paar weken geleden begonnen bij de langkousjes, nilssons en de tommy’s en annika’s van kinderopvang villa kakelbont.

Er is een ijsjeswinkel gemaakt in alle groepen zodat de kakelbontjes van kinderopvang villa kakelbont zelf konden spelen dat ze ijsjes verkopen. Vooral bij de 3+ groep, de tommy’s en annika’s, kunnen de kinderen tijdens dit rollenspel zich ontwikkelen in de sociale emotionele ontwikkeling en de taalontwikkeling. Ze leren om de beurt de verkoper te zijn in de ijsjeswinkel, met elkaar te praten alsof ze echt in een ijsjeswinkel staan enz. Bij kinderopvang villa kakelbont krijgen de kinderen de ruimte om zelf te ontdekken op welke manier ze het rollenspel invullen, het is belangrijk dat de kinderen van kinderopvang villa kakelbont in Venlo zonder de pedagogisch medewerkster moeten kunnen spelen en conflicten met elkaar moeten oplossen. Wie is eerst de verkoper? Dit moeten ze proberen samen op te lossen.

 

Bij de verticale groepen, de nilssons en langkousjes, zitten kinderen van 0-3 jaar. Bij deze doelgroep is het belangrijk dat kinderen kunnen kopiëren wat ze zien. Eerst laten de pedagogisch medewerksters van kinderopvang villa kakelbont zien hoe het werkt om ijsjes te verkopen en daarna wordt er samen met de kinderen in de ijsjeswinkel gespeeld. De kinderen van deze leeftijd zullen vooral nog kopieergedrag hebben en het spel spelen zoals ze het hebben gezien. Op die manier leren ze hoe ze kunnen spelen en hoe ouder ze worden, hoe meer ze hun eigen draai aan het spel geven. De fantasie wordt geprikkeld op deze manier bij de kinderen van kinderopvang villa kakelbont in Venlo.

Lees verder

Interview met pedagogisch medewerkers van beste kinderopvang Villa Kakelbont in Venlo

Interview met pedagogisch medewerker Priscilla van Dooren van beste kinderdagverblijf Villa Kakelbont in Venlo

 

 • Kennismaken
  Ik ben wel benieuwd wie ik tegenover mij heb zitten.

 

Priscilla van Dooren, 30 jaar

 1. Wat is uw achtergrond? (opleiding; ervaring)

Ik heb nu 3 jaar ervaring als gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Ik ben begonnen bij kinderopvang Villa Kakelbont in Venlo als stagiaire, opleiding ‘Gespecialiseerd pedagogisch medewerker MBO4’  en toen ik deze had afgerond heb ik hier vervolgens mijn werkplek van mogen maken

Ik studeer momenteel HBO Bachelor Pedagogiek

 1. Hoe lang werkt u hier al?

Ik ben nu 3 jaar werkzaam bij Kinderdagverblijf Villa Kakelbont in Venlo.

 1. Wat maakt het leuk om hier te werken?

Geen dag is hetzelfde. De kinderen leren en ontwikkelen zich bij mij. Mijn hart verwarmt bij het zien van de lieve snoetjes, iedere dag weer! Villa Kakelbont is als thuiskomen voor mij, in een warme en vertrouwde omgeving. En ook heel belangrijk, een fijn team met hart voor elkaar en voor de kinderen!

2- Over de organisatie 

 1. Als u kijkt naar Kinderopvang Villa Kakelbont Venlo en de ontwikkeling van haar dienstverlening, welke ambities heeft KDV Villa Kakelbont?

Liefde staat voorop bij Villa Kakelbont, structuur, respect, luisteren en de ik-boodschap zijn ook zeer belangrijke punten. Villa Kakelbont blijft zich ontwikkelen en gaat mee met de tijd. Denk aan bijvoorbeeld gezonde voeding en beweging. Wij willen op een verantwoorde manier kinderen helpen en hen in een huiselijke sfeer stimuleren in hun ontwikkeling. Veel overleg met ouders vinden wij belangrijk. Bij Villa Kakelbont staat persoonlijk contact hoog centraal. De opvang is kleinschalig zodat wij zo persoonlijk mogelijk kunnen blijven.

 1. Ik heb begrepen dat jullie binnen Kinderopvang Villa Kakelbont in Venlo werken met het VVE-programma Uk & Puk. Ik ben benieuwd hoe dat programma werkt. 

Zijn er vaste doelstellingen?

Voor- en vroegschoolse educatie heeft betrekking op de volgende aspecten:

 • Gerichte toeleiding (vooral via consultatiebureaus) van doelgroepkinderen naar voorschoolse voorzieningen.
 • Extra kindplaatsen in voorschoolse voorzieningen voor kinderen die anders niet aan zo’n voorziening zouden deelnemen.
 • Verbetering van de structurele kwaliteit (gunstiger staf-kindratio, professionalisering).
 • Verbetering van de proceskwaliteit, onder meer door gebruik te maken van een methode voor voor- en vroegschoolse educatie.
 • Bevorderen van de ouderbetrokkenheid (bij voorschoolse voorziening/school en thuis).
  • Worden er vaste woorden in gebruikt?  

Per thema vaste woorden

  • Wordt er thematisch gewerkt?

Ja, om de zoveel weken een nieuw thema. Ieder jaar wordt er een themaplanning gemaakt, welke wordt verdeeld onder de medewerkers (groepjes van 3).

  • Welke ruimte heeft u om hier zelf vorm aan te geven?

Er is een format met vaste thema’s en vaste activiteiten. Wel hebben wij de vrijheid om hier zelf vorm aan te geven en creatief mee te zijn. We mogen het thema uitbreiden en er een eigen draai aan geven. Er is ruimte voor ieders ideeën.

 1. Mijn beeld is dat u als pedagogisch medewerker ook voortdurend wilt ontwikkelen in uw beroep. Klopt dat?
  Zo ja: wat doe u hier zelf in?

Voor mij geld dit zeker. Geen dag is hetzelfde en geen kind is hetzelfde. Je wilt graag de juiste begeleiding kunnen bieden en ze zo goed mogelijk kunnen helpen in hun ontwikkeling. Er is ontzettend veel om te leren in dit beroep en ik zoek graag de diepgang op. Dit kan op het gebied van kennis of juist een vaardigheid.  Om nog meer kennis op te doen ben ik begonnen met mijn opleiding HBO Bachelor Pedagogiek om mij verder te kunnen specialiseren.

 1. Als we kijken naar de ontwikkeling binnen Kinderopvang Villa Kakelbont Venlo: doen jullie ook gezamenlijk aan ontwikkeling? (met iedereen samen) Zo ja:
  • Wat doen jullie inhoudelijk? 

Wij nemen deel aan verschillende soorten cursussen

  • In welke vorm pakken jullie dit aan? (intervisie; opleidingen; workshops; boeken lezen)

Wij nemen deel aan workshops zowel creatief als educatief. Ook hebben we verschillende cursussen, denk aan EHBO, eet-en drinkproblematiek, bodymap etc.

  • Hoe ziet dat programma eruit, bijvoorbeeld hoe vaak wordt dit bijvoorbeeld gepland? 

Wisselend, er worden regelmatig cursussen aangeboden.

  • Wie organiseert dit? en wie vult het inhoudelijk in/ wie verzorgt het?

De eigenaresse van VK organiseert het. Door wie het verzorgt wordt ligt aan welke cursus, workshop het is. Dit is verschillend.

Lees verder

Interview pedagogisch medewerkers van Beste Kinderdagverblijf van Venlo namelijk Villa Kakelbont.

 

Interview met pedagogisch medewerkers Laura Mans van Beste kinderdagverblijf Villa Kakelbont in Venlo.

 

1- Kennismaken
Ik ben wel benieuwd wie ik tegenover mij heb zitten.

 1. Wat is uw achtergrond? (opleiding; ervaring)

Hoi! Mijn naam is Laura en ik ben in 2014 afgestudeerd als onderwijsassistente. In de jaren na mijn opleiding heb ik ervaring opgedaan als gastouder bij een gezinnetje thuis. Toen ik op zoek ging naar iets anders kwam Villa Kakelbont op mijn pad. Hier werk ik 3 dagen in de week op de 3+ groep en op andere dagen val ik regelmatig in op de verticale groepen (0 – 4 jaar).

 1. Hoe lang werkt u hier al?

Ik werk hier nu 3,5 jaar.

 1. Wat maakt het leuk om hier te werken?

Toen ik bij het beste kinderdagverblijf van Venlo, Villa Kakelbont binnenkwam voor een kennismakingsgesprek voelde het al direct heel huiselijk en vertrouwd. De meiden die er werkten waren vriendelijk, lief en hadden een fijne, gezellig uitstraling. In de jaren dat ik hier nu werk is dit ook zeker waar gebleken! Her is een superfijn team. Iedereen is geïnteresseerd in elkaar, staat klaar voor de ander en er heerst een fijne werkersmentaliteit. Ik voel me er op mijn gemak. Buiten dat spreekt de manier van werken mij aan en past het bij mij als persoon. Hoe er met de kinderen omgegaan wordt, het nastreven van een huiselijke sfeer. Er wordt veel bij professionele ontwikkeling stilgestaan en daar worden ook mogelijkheden voor geboden in de vorm van bijvoorbeeld cursussen.

2- Over de organisatie 

 1. Als u kijkt naar Kinderopvang Villa Kakelbont en de ontwikkeling van haar dienstverlening… welke ambities heeft Kinderdagverblijf Villa Kakelbont?

Kinderopvang Villa Kakelbont Venlo vindt het belangrijk om de kwaliteit die geboden wordt te behouden en waar nodig te verbeteren. Het belangrijkste in de omgang met de kinderen is liefde geven, de kinderen met respect behandelen, structuur bieden, de kinderen het gevoel geven dat er naar ze geluisterd wordt en communiceren volgens de ik-boodschap. Er wordt regelmatig geëvalueerd over verschillende zaken, bijvoorbeeld tijdens teamvergaderingen. Zaken waar we tijdens het werk tegenaan lopen, als er dingen toegevoegd moeten worden aan het beleidsplan, als iemand een idee heeft voor een verbetering, de thema uitwerkingen worden met regelmaat besproken… De medewerkers worden ook uitgedaagd om zich op persoonlijk/professioneel vlak te ontwikkelen door middel van cursussen en coachingtrajecten. Dit alles om de best mogelijke begeleiding aan de kinderen (en ouders/verzorgers) te bieden.

 1. Ik heb begrepen dat jullie binnen Kinderopvang Villa Kakelbont werken met het VVE-programma Uk & Puk. Ik ben benieuwd hoe dat programma werkt.
  • Zijn er vaste doelstellingen?
  • Worden er vaste woorden in gebruikt?
  • Wordt er thematisch gewerkt?
  • Welke ruimte heeft u om hier zelf vorm aan te geven?

Het Uk & Puk programma werkt met vaste thema’s en bij ieder thema horen activiteiten. Deze staan allemaal per thema uitgewerkt in een klapper. Per activiteit wordt er beschreven aan welke doelen wordt gewerkt (per leeftijd), welke woorden er centraal staan en wat je eventueel zou kunnen doen om een activiteit uit te breiden. Iedere groep krijgt per thema woordkaarten, de groepen worden aangekleed en er worden altijd nog activiteiten en knutselwerkjes omheen verzonnen. De activiteiten van Uk & Puk zijn de rode draad.

 Ieder jaar wordt er een themaplanning gemaakt en daarbij worden de pedagogisch medewerkers ingedeeld om in groepjes de thema’s voor te kunnen bereiden. Er is ruimte voor elkaars ideeën en overleg. Naderhand kunnen ook tijdens een evaluatie opmerkingen/suggesties door iedereen gegeven worden. Buiten de thema’s van Uk & Puk komen er ook nog andere thema’s aan bod, zoals sinterklaas of carnaval. Er wordt ook gedacht aan de nationale dagen, zoals de koningsspelen of modderdag.

 

 1. Mijn beeld is dat u als pedagogisch medewerker ook voortdurend wilt ontwikkelen in uw beroep. Klopt dat?
  Zo ja: wat doe u hier zelf in?

 

Dat klopt, als ik voor mezelf spreek valt er altijd nog iets te leren of te ontwikkelen. Of dat nu op het gebied van kennis is, of juist een vaardigheid. Je hebt te maken met allemaal verschillende kinderen die je de beste begeleiding wil bieden. Soms werkt een bepaalde aanpak niet en zul je je moeten verdiepen in andere manieren. Regelmatig kom je situaties tegen die niet helemaal lopen zoals gepland, dan ga je reflecteren en andere dingen uitproberen/toevoegen aan je repertoire. Kinderen en groepen kinderen zijn dynamisch en wat bij het ene kind/groep werkt, werkt bij het andere kind/groep niet. Of de ene dag werkt bijvoorbeeld het opruimliedje wel, de andere dag zul je iets anders moeten verzinnen om de kinderen te motiveren. Zo had ik bijvoorbeeld eens moeite met de kinderen bij elkaar verzamelen om bijvoorbeeld iets te vertellen of een verhaal voor te lezen. Ik ben toen enkele liedjes in gaan zetten om dat soepeler te laten verlopen (dat kreeg ik als tip). Of bijvoorbeeld dat ik ooit een kind op de groep had, dat zich niet op haar gemak voelde en veel aan het huilen was. Toen ging ik op zoek naar oorzaken door te observeren en online research te doen, op zoek naar informatie om het op te lossen. Zo blijf je leren en ontwikkelen. Momenteel ben ik bijvoorbeeld bezig met gitaar leren spelen omdat het me een leuke toevoeging bij het maken van muziek met de kinderen.

 

 

 1. Als we kijken naar de ontwikkeling binnen opvang Villa Kakelbont: doen jullie ook gezamenlijk aan ontwikkeling? (met iedereen samen) Zo ja:
  • Wat doen jullie inhoudelijk?
  • In welke vorm pakken jullie dit aan? (intervisie; opleidingen; workshops; boeken lezen)
  • Hoe ziet dat programma eruit, bijvoorbeeld hoe vaak wordt dit bijvoorbeeld gepland?
  • Wie organiseert dit? en wie vult het inhoudelijk in/ wie verzorgt het?

Ja, we hebben regelmatig cursussen die worden aangeboden door de eigenaresse van Villa Kakelbont. Zo hebben we een babycursus gehad, logopedie, bodymap… Bijscholing op het gebied van VVE, EHBO. Tijdens teamvergaderingen wordt er altijd een moment ingepland voor intervisie. Zelf heb ik de mogelijkheid gekregen om de cursus tot voorleescoördinator te volgen. 

Lees verder

Nieuw thema bij Kinderopvang Villa Kakelbont

Volgende week begint een nieuw thema bij Kinderopvang Villa Kakelbont. Het thema heet “oef wat warm”. Hopelijk wordt het weer de komende tijd warmer want de afgelopen weken viel het mee met het warme weer.

Er worden weer veel leuke activitieiten gedaan bij de nilssons, langkousjes en tommy’s en annika’s van kinderopvang villa kakelbont.

Activiteiten tijdens dit thema bij kinderopvang villa kakelbont:
• De kinderen spelen dit thema veel met water.
• Ze mogen gaan ontdekken met ijsklontjes.
• Spelen in de ijskraam
• Spelen met onze eigen schaduw
• Ze leren het verschil tussen warm en koud.
• Ze leren over drijven en zinken
• Ze mogen zelf poetsen met sop

Thuis kunnen de ouders eventueel ook aan de slag met activiteiten die bij dit thema horen.

0 t/m 1,5 jaar:
– Benoem regelmatig de begrippen warm, koud, nat en droog. Bijvoorbeeld met het in bad gaan.
– Geef uw kind eens een ijsblokje en laat het ontdekken wat er mee gebeurt. (Pas wel op dat ze het niet in de mond stoppen).
– Betrek uw kind bij kleine klusjes. Geef het na het eten een doekje om te tafel te poetsen.

1,5 t/m 2,5 jaar:
– Kinderen vinden het super leuk als ze zich zelf mogen insmeren met zonnebrandcrème.
– Spelen met zand en het verschil ervaren tussen nat en droog zand.
– Praat tijdens het aankleden over het weer en welke kleren daarbij horen.
– Wijs naar de schaduw van uw kind en laat zien dat u ook een schaduw heeft.

2,5 t/m 4 jaar:
– Zet bij warm weer eens een teiltje met water klaar met verschillende materialen die blijven drijven of juist zinken.
– Betrek uw kind bij het huishouden. Geef het een emmertje sop en laat het zijn eigen speelgoed schoonmaken.

Alle leeftijden:
– Ga gezellig met uw kind naar het zwembad of zet een zwembadje in de tuin.
– Een strandbal is geschikt om mee te spelen. Doordat hij zo licht is beweegt hij langzaam en heeft uw kind meer tijd om te bal te volgen en eventueel te vangen.
– Samen met uw kind ijsklontjes maken en daarna kijken hoe deze smelten.

Er worden weer veel leuke activiteiten gedaan bij kinderopvang villa kakelbont de komende tijd!

Lees verder
Nieuwsgierig? Vraag direct een rondleiding aan