Activiteiten

Kinderdagverblijf Villa Kakelbont biedt structuur door activiteiten op vaste momenten aan te bieden. Dit geeft het kind een gevoel van zekerheid. Vaste rituelen zijn hier ook onderdeel van, zoals bij de maaltijd een liedje zingen, het slapen gaan of een verjaardag vieren.

Programma
Daarnaast biedt het programma ruimte voor het kiezen van eigen activiteiten. Door te spelen ontwikkelt het kind zich en leert het. Het aan te bieden speelgoed hangt af van de fase waarin het kind zich bevindt. Kennis van de leidsters van Villa Kakelbont over de ontwikkeling van het kind is hierbij nodig: kennis omtrent zintuiglijke, verstandelijke, emotionele en motorische ontwikkeling. Zo zal de ontwikkeling worden gevolgd en zal er na aanleiding van de observaties een gesprek met de ouder/verzorger worden gepland om dit samen te bespreken. Het kind zal door het verschillende spel-/speelmateriaal dingen leren zoals: het eigen lichaam (bijv. spelen met eigen voeten), het verschil in het gevoel bij het pakken/aanraken van verschillende materialen, fijne motorische activiteiten (bijv. kleuren en verven) en imitatie van de werkelijkheid (bijv. rollenspellen in het keukentje). De pedagogische medewerker heeft tijdens ‘het leren’ door middel van spelen een stimulerende rol. Dit betekent niet dat de pedagogische medewerker van Villa Kakelbont constant actief betrokken moet zijn bij het spel van het kind, maar wel dat zij speelmateriaal aanbiedt dat past bij de ontwikkeling van het kind. Zij zorgt voor een omgeving waarin het kind tot spel kan komen. Daarnaast vindt Villa Kakelbont het belangrijk dat het kind zich competent voelt. Wanneer het kind gecomplimenteerd wordt zal het zich zekerder voelen om dingen te doen en te ondernemen. Daarbij is het van belang om in te spelen op de naaste ontwikkeling van kinderen. Dit wil zeggen: kinderen helpen om een stapje verder te komen in hun ontwikkeling.Er worden geen activiteiten opgedrongen aan kinderen. Het kind krijgt de vrijheid om te spelen en daarin te ‘leren’ in zijn eigen tempo.

Dagboek van Villa Kakelbont Venlo
Ook kunt u eens kijken in het dagboek van ons. Hier kunt u regelmatig nieuwe zaken lezen zoals: wat wij allemaal doen en wat er allemaal is gebeurd in het huis van Pippilotta Victualia Rolgordijna Kruizemunta Efraïmsdochter Langkous oftewel Pippi Langkous.

Nieuwsgierig? Vraag direct een rondleiding aan