De groepen

Bij Kinderdagverblijf Villa Kakelbont is er sprake van verticale opvang kinderen vanaf 10 weken tot 4 jaar brengen samen de dag door. Daarmee sluit Villa Kakelbont aan op de natuurlijke gezinssituatie waarin ook vaak verschillende leeftijden bij elkaar zijn.

Verticale groepen en horizontale groep
Er is gekozen voor onder andere verticaliteit aangezien het kind in een heterogene groep zich verschillende rollen snel eigen maakt. Of de baby, dreumes of peuter nou net is begonnen, al wat langer bij Villa Kakelbont verblijft, of als er sprake is van ruime “ Kakelbontroutine ”, het rollenpattroon zal continu blijven veranderen: de jongere kinderen leren van de oudere kinderen en deze leren weer sociale omgang met de kleinsten van het gezelschap. Continuiteit voor de kinderen is gewaarborgd. De kleine Langkousjes en Meneertjes Nilssons worden namelijk geplaatst in een groep met maximaal 16 kinderen en hebben voortdurend te maken met dezelfde groepskinderen. Een ander groot voordeel is dat de kinderen gedurende een lange, vaste periode door dezelfde pedagogisch medewerkster wordt opgevangen. Zo krijgt ieder kind een optimale relatie met andere kinderen en met de leidsters. Vertrouwde gezichten zorgen voor een langdurig, aangenaam en tevreden verblijf in Villa KakelbontBij Villa Kakelbont is sprake van twee stamgroepen. Uw kind wordt geplaatst in groep “De Langkousjes” of in groep “Meneertje Nilsson”.

Vanaf oktober 2012 is er bij KDV Villa Kakelbont ook een 3+groep geopend. Wanneer kinderen 3 jaar worden is er vaak behoefte aan meer uitdaging omtrent het spel (-elen). Zo kunnen kinderen in een horizontale groep met leeftijdsgenoten spelen. Ouders kunnen er dus voor kiezen om hun kind (-eren) door te laten stromen naar de Tommy’s en Annika’s. Zodra een kind 3 jaar is en er plaats beschikbaar is mogen ze doorstromen.

Nieuwsgierig? Vraag direct een rondleiding aan