Pedagogisch beleid

Kinderdagverblijf Villa Kakelbont biedt ouders de gelegenheid om kinderen met een gerust hart achter te laten in het huis van Pippi Langkous. Villa Kakelbont gaat uit van een visie waarin uw kind centraal staat.

Pedagogische medewerkster

De pedagogische medewerkster benadert elk kind als geheel, als klein en waardig individu met mogelijkheden, en als uniek mens in zijn of haar omgeving. Villa Kakelbont vindt veel overleg en een goede kennismaking met ouders of verzorgers erg belangrijk.Kinderdagverblijf Villa Kakelbont wil op een verantwoorde manier kinderen helpen en hen in een huiselijke sfeer optimaal stimuleren in hun ontwikkeling. Het welbevinden van het kind staat hierbij centraal. Kinderen die zich in toestand van welbevinden verkeren, voelen zich op en top. De hoofdtoon van hun bestaan is genieten. Ze beleven plezier, hebben deugd aan elkaar en aan de dingen. Ze stralen vitaliteit uit en tegelijk ontspanning en innerlijke rust. Ze stellen zich open en ontvankelijk op voor wat er op hen afkomt. Ze zijn spontaan en durven zichzelf te zijn. Welbevinden is verbonden met zelfvertrouwen, een goed zelfwaardegevoel en weerbaarheid.

Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een EHBO Diploma van het oranje kruis.

De belangrijkste pedagogische uitgangspunten zijn:

  • Liefde: Een van de basiselementen die een kind nodig heeft om zich op verschillende vlakken te ontwikkelen. Wanneer een kind liefde krijgt, krijgt het een gevoel van waardering. Het kind zal weten dat het de moeite waard is. Liefde komt tot uiting in bijvoorbeeld een knuffel, een aai over de bol etc.
  • Ik-boodschap: wanneer kinderen vanuit de ik-boodschap worden benaderd, zullen ze zich niet gekleineerd of onrechtvaardig behandeld voelen. Het is belangrijk om eerlijk te zijn naar kinderen over wat je denkt en wat je voelt, je wekt daardoor mindere weerstand en opstandigheid op. Neem zelf verantwoordelijkheid voor je eigen gevoel en je kunt erop vertrouwen dat het kind rekening wil houden met jouw gevoel.
  • Structuur: voor veel kinderen is het belangrijk om te weten waar ze aan toe zijn. Van onverwachte dingen kunnen kinderen van slag raken. Het is daarom belangrijk duidelijk te verwoorden wat er komen gaat. Door te werken met dagritmekaarten kunnen kinderen precies zien wat de dagindeling is. De kaarten zullen in chronologische volgorde worden gehangen waardoor kinderen precies kunnen zien wat er komen gaat. Aan de allerkleinsten zal dit duidelijk worden verteld. Zo goed mogelijk wordt het vaste schema aangehouden. Dit wordt ook met de ouders besproken.
  • Respect: iedereen is anders. Het is belangrijk om ieder kind het gevoel te geven dat het speciaal is. Ieder kind is uniek. Bij Villa Kakelbont wordt ieder kind geaccepteerd zoals het is.
  • Luisteren: kinderen moeten het gevoel krijgen dat er naar hen geluisterd wordt. Bij Villa Kakelbont bevinden de pedagogische medewerksters zich op gelijke hoogte met het kind, passen ze taalaanbod aan het kind aan en geven ze gerichte reacties. •Veiligheid/hygiëne: de GGD houdt toezicht op onze kinderopvanginstelling. Zij doet dat op grond van kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang, de beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.

Mocht u nieuwsgierig zijn naar ons pedagogisch beleid, klik dan op onderstaande link:

Pedagogischbeleidsplan maart 2019

Nieuwsgierig? Vraag direct een rondleiding aan