Pedagogisch beleid

Kinderdagverblijf Villa Kakelbont biedt ouders de gelegenheid om kinderen met een gerust hart achter te laten in het huis van Pippi Langkous. Villa Kakelbont gaat uit van een visie waarin uw kind centraal staat.

Pedagogische medewerkster

De pedagogische medewerkster benadert elk kind als geheel, als klein en waardig individu met mogelijkheden, en als uniek mens in zijn of haar omgeving. Villa Kakelbont vindt veel overleg en een goede kennismaking met ouders of verzorgers erg belangrijk. Kinderdagverblijf Villa Kakelbont wil op een verantwoorde manier kinderen helpen en hen in een huiselijke sfeer optimaal stimuleren in hun ontwikkeling. Het welbevinden van het kind staat hierbij centraal. Kinderen die zich in toestand van welbevinden verkeren, voelen zich op en top. De hoofdtoon van hun bestaan is genieten. Ze beleven plezier, hebben deugd aan elkaar en aan de dingen. Ze stralen vitaliteit uit en tegelijk ontspanning en innerlijke rust. Ze stellen zich open en ontvankelijk op voor wat er op hen afkomt. Ze zijn spontaan en durven zichzelf te zijn. Welbevinden is verbonden met zelfvertrouwen, een goed zelfwaardegevoel en weerbaarheid.

Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een EHBO Diploma van het oranje kruis.

De belangrijkste uitgangspunten van het beleid van Villa Kakelbont zijn:

 

  • Veiligheid/liefde: Liefde, geborgenheid en genegenheid zijn basiselementen voor de ontwikkeling van een kind op verschillende vlakken. Ze vormen de basis voor een veilige hechting. Het is liefde waardoor een kind zich zal kunnen hechten aan pedagogisch medewerkers. Liefde is een van de menselijke primaire behoefte. Behoefte aan liefde: liefde geven en ontvangen, intense betrekkingen met anderen is een voorwaarde voor latere intimiteit. Doordat het zich veilig heeft gehecht zal het kind in staat zijn om later, in de schoolperiode, effectieve bindingen aan te gaan met volwassenen en leeftijdsgenootjes in zijn omgeving.
  • Structuur/continuïteit: “Emotionele veiligheid en welbevinden van jonge kinderen in kindercentra worden bepaald door drie aspecten, één daarvan is structuur en voorspelbaarheid.
  • Communicatie: Villa Kakelbont hecht veel waarde aan een goede communicatie met kinderen, met ouders en met pedagogisch medewerkers onderling. Villa Kakelbont spreekt zoveel mogelijk vanuit de ‘Ik-boodschap’. “Met de ik-boodschap beschuldigt de pedagogisch medewerker het kind niet, waardoor het minder snel in de weerstand schiet.
  • Respect: iedereen is anders. Het is belangrijk om ieder kind het gevoel te geven dat het speciaal is. Ieder kind is uniek. Accepteer het kind zoals het is, of wil zijn, met slechts één voorbehoud: dat het de grenzen in acht neemt van anderen die ook willen zijn zoals ze zijn.
  • Veiligheid/hygiëne: risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid worden continue geïnventariseerd. De wet stelt eisen aan de kwaliteit van kinderopvang, zie het Besluit kwaliteit kinderopvang: https://wetten.overheid.nl/BWBR0039936/2018-09-08. Voor meer informatie over de Wet Innovatie kwaliteit (IKK) zie: https://www.veranderingenkinderopvang.nl/ikk.

Mocht u nieuwsgierig zijn naar ons pedagogisch beleid, klik dan op onderstaande link:

Pedagogischbeleidsplan januari 2024

 

Nieuwsgierig? Vraag direct een rondleiding aan