Taal

Taalstimulering is een belangrijk aandachtsgebied in kinderdagverblijf Villa Kakelbont. Door middel van taal kunnen kinderen zich verstaanbaar maken en duidelijk maken wat ze willen of juist niet willen.

Eventuele taalachterstanden
Mochten kinderen een grote taalachterstand hebben dan kan dit leiden tot frustraties, ze kunnen namelijk niet voldoende duidelijk maken wat ze bedoelen. Om kinderen te begeleiden bij het ontwikkelen van taal wordt er themagericht gewerkt. Wij werken met een VVE programma genaamd Uk en Puk.

Per juli 2017 zijn alle medewerkers VVE gecertificeerd.

Nieuwsgierig? Vraag direct een rondleiding aan