Interview met Priscilla van Dooren van beste Kinderdagverblijf in Venlo

Interview met pedagogisch medewerkers van Beste Kinderdagverblijf van Venlo namelijk Villa Kakelbont.

 • Kennismaken
  Ik ben wel benieuwd wie ik tegenover mij heb zitten.

 

Priscilla van Dooren, 30 jaar

 1. Wat is uw achtergrond? (opleiding; ervaring)

Ik heb nu 3 jaar ervaring als gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Ik ben begonnen bij VK als stagiaire, opleiding ‘Gespecialiseerd pedagogisch medewerker MBO4’  en toen ik deze had afgerond heb ik hier vervolgens mijn werkplek van mogen maken

Ik studeer momenteel HBO Bachelor Pedagogiek

 1. Hoe lang werkt u hier al?

Ik ben nu 3 jaar werkzaam bij Kinderdagverblijf Villa Kakelbont in Venlo .

 1. Wat maakt het leuk om hier te werken?

Geen dag is hetzelfde. De kinderen leren en ontwikkelen zich bij mij. Mijn hart verwarmt bij het zien van de lieve snoetjes, iedere dag weer! Villa Kakelbont is als thuiskomen voor mij, in een warme en vertrouwde omgeving. En ook heel belangrijk, een fijn team met hart voor elkaar en voor de kinderen!

2- Over de organisatie 

 1. Als u kijkt naar VK en de ontwikkeling van haar dienstverlening, welke ambities heeft VK?

Liefde staat voorop bij Villa Kakelbont, structuur, respect, luisteren en de ik-boodschap zijn ook zeer belangrijke punten. Villa Kakelbont blijft zich ontwikkelen en gaat mee met de tijd. Denk aan bijvoorbeeld gezonde voeding en beweging. Wij willen op een verantwoorde manier kinderen helpen en hen in een huiselijke sfeer stimuleren in hun ontwikkeling. Veel overleg met ouders vinden wij belangrijk. Bij Villa Kakelbont staat persoonlijk contact hoog centraal. De opvang is kleinschalig zodat wij zo persoonlijk mogelijk kunnen blijven.

 1. Ik heb begrepen dat jullie binnen VK werken met het VVE-programma Uk & Puk. Ik ben benieuwd hoe dat programma werkt. 

Zijn er vaste doelstellingen?

Voor- en vroegschoolse educatie heeft betrekking op de volgende aspecten:

 • Gerichte toeleiding (vooral via consultatiebureaus) van doelgroepkinderen naar voorschoolse voorzieningen.
 • Extra kindplaatsen in voorschoolse voorzieningen voor kinderen die anders niet aan zo’n voorziening zouden deelnemen.
 • Verbetering van de structurele kwaliteit (gunstiger staf-kindratio, professionalisering).
 • Verbetering van de proceskwaliteit, onder meer door gebruik te maken van een methode voor voor- en vroegschoolse educatie.
 • Bevorderen van de ouderbetrokkenheid (bij voorschoolse voorziening/school en thuis).
  • Worden er vaste woorden in gebruikt?  

Per thema vaste woorden

  • Wordt er thematisch gewerkt?

Ja, om de zoveel weken een nieuw thema. Ieder jaar wordt er een themaplanning gemaakt, welke wordt verdeeld onder de medewerkers (groepjes van 3).

  • Welke ruimte heeft u om hier zelf vorm aan te geven?

Er is een format met vaste thema’s en vaste activiteiten. Wel hebben wij de vrijheid om hier zelf vorm aan te geven en creatief mee te zijn. We mogen het thema uitbreiden en er een eigen draai aan geven. Er is ruimte voor ieders ideeën.

 1. Mijn beeld is dat u als pedagogisch medewerker ook voortdurend wilt ontwikkelen in uw beroep. Klopt dat?
  Zo ja: wat doe u hier zelf in?

Voor mij geld dit zeker. Geen dag is hetzelfde en geen kind is hetzelfde. Je wilt graag de juiste begeleiding kunnen bieden en ze zo goed mogelijk kunnen helpen in hun ontwikkeling. Er is ontzettend veel om te leren in dit beroep en ik zoek graag de diepgang op. Dit kan op het gebied van kennis of juist een vaardigheid.  Om nog meer kennis op te doen ben ik begonnen met mijn opleiding HBO Bachelor Pedagogiek om mij verder te kunnen specialiseren.

 1. Als we kijken naar de ontwikkeling binnen VK: doen jullie ook gezamenlijk aan ontwikkeling? (met iedereen samen) Zo ja:
  • Wat doen jullie inhoudelijk? 

Wij nemen deel aan verschillende soorten cursussen

  • In welke vorm pakken jullie dit aan? (intervisie; opleidingen; workshops; boeken lezen)

Wij nemen deel aan workshops zowel creatief als educatief. Ook hebben we verschillende cursussen, denk aan EHBO, eet-en drinkproblematiek, bodymap etc.

  • Hoe ziet dat programma eruit, bijvoorbeeld hoe vaak wordt dit bijvoorbeeld gepland? 

Wisselend, er worden regelmatig cursussen aangeboden.

  • Wie organiseert dit? en wie vult het inhoudelijk in/ wie verzorgt het?

De eigenaresse van VK organiseert het. Door wie het verzorgt wordt ligt aan welke cursus, workshop het is. Dit is verschillend.

Nieuwsgierig? Vraag direct een rondleiding aan