Herhalingscursus voor de meiden van kinderdagverblijf villa kakelbont

Afgelopen zaterdag 5 mei heeft het team van kinderdagverblijf villa kakelbont EHBO gehad, deze cursus volgen we ieder jaar zodat we steeds up to date blijven en herhalen wat we moeten doen in bepaalde situaties als die zich (hopelijk nooit) voordoen.

Enige methoden en handelingen die we met het team van kinderdagverblijf villa kakelbont blijven oefenen:

 • Zorgen voor de veiligheid van eerstehulpverleners en omstanders;
 • Verplaatsen van het slachtoffer bij gevaar, eventueel met de noodvervoersgreep van Rautek;
 • Goede alarmering bij de 112-alarmcentrale;
 • Benaderen van het slachtoffer (indicatie van bewustzijn);
 • Fixeren van het hoofd bij wervelletsels;
 • Openen en openhouden van de lucht/ademweg;
 • Zo nodig toepassen van de handgreep van Heimlich bij verslikking;
 • Controleren van de ademhaling;
 • Zo nodig stabiele zijligging;
 • Zo nodig reanimatie bij ademhalingsstilstand (=borstcompressies en beademen);
 • Stelpen van ernstige bloedingen;
 • Handelingen bij shock;
 • Vaststellen van het bewustzijnsniveau: De mogelijkheden zijn: bij kennis, verminderd bewustzijn, bewusteloos, diep bewusteloos;
 • Verlenen van eerste hulp bij flauwte, epilepsie, suikerziekte en beroerte;
 • Voorkomen van afkoelen van slachtoffers;
 • Warm houden van slachtoffers met koudeletsel.
 • Verbinden van verschillende wonden;
 • Geven van eerste hulp bij andere (kleine) letsels;
 • Bewaking van een slachtoffer;
 • Overdragen van een slachtoffer aan deskundige hulp.

We krijgen veel informatie en oefeningen die we kunnen toepassen bij jonge kinderen. Doordat dit onze doelgroep is, is het wel belangrijk dat we vooral blijven oefenen met de collega’s van kinderdagverblijf villa kakelbont. Hopelijk hebben we heet nooit nodig om eerste hulp toe te passen binnen kinderdagverblijf villa kakelbont maar het is wel fijn dat iedereen weet wat ze moeten doen mocht het toch gebeuren.

Een aantal meiden van kinderdagverblijf villa kakelbont hebben naast de EHBO cursus ook nog de BHV cursus (bedrijfshulpverlener) 2 woensdagavonden gehad voor herhaling.

De taken van bedrijfshulpverleners zijn in ieder geval:

 • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
 • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever dat doeltreffende verbindingen worden onderhouden met externe hulpverleningsorganisaties, zoals de gemeentelijke of regionale brandweer en de ambulance. Dit is van belang voor noodsituaties waarin de deskundigheid en hulpmiddelen van de bedrijfshulpverleners niet toereikend zijn, zoals bij een grote brand of een reanimatie.

Ieder jaar oefenen we ook een brandoefening met de kinderen van kinderdagverblijf villa kakelbont. Vooraf weten we niet wanneer er een oefening komt maar als we het alarm horen dan gaan we als team meteen handelen. Het allerbelangrijkste voor ons is dat alle kinderen van kinderdagverblijf villa kakelbont veilig buiten komen. Afgelopen week hebben we nog een oefening gehad en toen waren we binnen 2,31 min buiten met het hele team!

 


De kinderen gingen de oefening naspelen toen we weer naar binnen gingen bij kinderdagverblijf villa kakelbont!

Nieuwsgierig? Vraag direct een rondleiding aan