Kijk- en zoekboek bij kinderdagverblijf villa kakelbont in Venlo

Bij kinderdagverblijf villa kakelbont zijn we vaak bezig met het voorlezen van leuke en interactieve boekjes voor de kakelbontjes. Dit is goed voor de taalontwikkeling en zo leren ze in een vrij korte periode heel veel nieuwe woordjes. Soms lezen we in kleine groepjes zodat de kinderen van kinderdagverblijf villa kakelbont wat meer de kans krijgen om zich te ontwikkelen door wat eerder te kunnen praten of juist te leren van iemand die al hele goed kan praten. We maken de kleine groepjes meestal bewust zodat de kakelbontjes zich op hun eigen manier en tempo kunnen blijven ontwikkelen.

We hebben ook een groot kijk- en zoekboek van Dikkie Dik op de groep. In dit boek is de eigen inbreng van de kinderen van kinderdagverblijf villa kakelbont belangrijk. Hier staan geen verhaaltjes in maar kunnen de kinderen vertellen wat ze allemaal op de bladzijdes zien staan. Soms zijn het ook een soort spelletjes die in het kijk- en zoekboek staan, dan kunnen de kinderen van kinderdagverblijf villa kakelbont 2 dezelfde plaatjes zoeken of kijken hoeveel dezelfde plaatjes op de bladzijde staan. Op die manier zijn ze ook bezig met tellen en kunnen de kinderen van elkaar leren. Ook bij dit boek proberen we de groepjes wat kleiner te maken want de kinderen kunnen op deze manier meer de kans krijgen om iets te zeggen en iets te zien in het boek.

In dit mega-grote zoekboek van Dikkie Dik mogen de kinderen van kinderdagverblijf villa kakelbont lekker gaan zoeken naar Dikkie Dik en al zijn vriendjes. Dat doen ze telkens op een andere manier, en dat is een welkome afwisseling op de zoekboeken. Iedere pagina heeft weer andere opdrachten. Vaak staan er onder op de pagina plaatjes vermeld die op de zoekprenten gezocht moeten worden, of een aantal plaatjes met een cijfer ervoor: dat cijfer geeft aan hoe vaak een bepaald ding voorkomt.

Je hoeft niet alleen te zoeken naar Dikkie Dik, want ook zijn vriendjes en zijn speelgoed komen aan bod, of voorwerpen uit zijn verhalen. In de vele opdrachten van het zoekboek worden de kinderen van kinderdagverblijf villa kakelbont ook aangemoedigd om te tellen, kleuren te benoemen of komen begrippen als langzaam en snel aan bod. Het Dikkie Dik Reuzen Zoek boek is dan ook meer dan zo maar een gevarieerd zoekboek: het nodigt uit om te praten, te tellen, te zoeken en te vertellen!

Nieuwsgierig? Vraag direct een rondleiding aan