Observatiewerkjes maken bij Kinderopvang Villa Kakelbont

Bij kinderopvang villa kakelbont in Venlo heeft ieder kind een mentor. Dit houdt in dat degene de ontwikkeling in de gaten houdt van het kind en 2x in het jaar een observatie maakt. De ouders worden tijdens het eerste wenmoment opgevangen door de mentor zodat ze elkaar al een beetje leren kennen.

Wij werken bij kinderopvang villa kakelbont met een observatieformulier waar een aantal ontwikkelingsgebieden in staan die we in de gaten houden: de taalontwikkeling, de motoriek, zelfstandigheid, rekenprikkels, sociaal-emotioneel en de speel/leerontwikkeling. Bij kinderopvang villa kakelbont worden kinderen in de maand van hun verjaardag geobserveerd en een half jaar ertussen. Mochten er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind, dan wachten we hier uiteraard geen half jaar mee maar wordt dit door de mentor meteen bespreekbaar gemaakt.

Spelenderwijs gaan we activiteiten aanbieden die te maken hebben met het observatieformulier zoals kleur sorteren. Op deze manier gaan we in kleine groepjes bij kinderopvang villa kakelbont (vaak 1 tot 3 kinderen) activiteiten uitvoeren en de bevinden noteren zodat die terug te kijken zijn op het moment dat je een observatie gaat maken over het desbetreffend kindje. Voor de kinderen is dit een gezellig spelletje spelen maar ze leren ondertussen wel door de activiteit. Iemand die geen kleuren kent, kan ze leren doordat er steeds de kleur benoemt wordt. Of iemand vindt het moeilijk om de kleuren te sorteren en leert van een kindje die dit wel kan. We kijken naar hoe de ontwikkeling van een kind verloopt en ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier en tempo.

Nieuwsgierig? Vraag direct een rondleiding aan