Voorleescoordinator binnen Kinderopvang Villa Kakelbont

De afgelopen periode (met uitzondering van de coronatijd) zijn er 2  teamleden van kinderopvang villa kakelbont (Rachel en Laura) een cursus gaan volgen als voorleescoördinator in de kinderopvang.

De kinderopvang heeft een belangrijke taak in de ontwikkeling van de literaire competentie en leesmotivatie bij kinderen van nul tot vier jaar. Aandacht voor boeken, lezen en voorlezen in de kinderopvang is dan ook van grote betekenis. Een voorleescoördinator zorgt er voor dat het voorlezen een structurele plek krijgt binnen beleid en uitvoering in de instelling. De voorleescoördinator draagt met steun van het team en de manager zorg voor de basisvoorwaarden: een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele gevarieerde boekencollectie, de leesomgeving, ouderbetrokkenheid, deelname aan leesactiviteiten en -projecten en deskundigheidsbevordering voor pedagogisch medewerkers. Een voorleescoördinator legt in samenspraak met de leidinggevende het voorleesbeleid vast in een voorleesplan.

Tijdens de cursus werd de rest van het team van kinderopvang villa kakelbont op de hoogte gebracht om tijdens bepaalde momenten een boek voor te lezen aan de kinderen. Dit wordt na verloop van tijd een structuur zodat de kakelbontjes van kinderopvang villa kakelbont weten wanneer er wordt voorgelezen. De voorleesmomenten vinden plaats tijdens de tafelmomenten. Verder is het geen probleem als er op andere momenten ook wordt voorgelezen, dit is altijd goed voor de taalstimulering bij de kinderen van kinderopvang villa kakelbont!

Wij als team kinderopvang villa kakelbont in Venlo zijn blij dat Rachel en Laura geslaagd zijn als voorleescoördinator.

Nieuwsgierig? Vraag direct een rondleiding aan