Team Kinderdagverblijf Villa Kakelbont is geslaagd voor de cursus

De afgelopen maanden zijn de meiden van team kinderdagverblijf villa kakelbont druk bezig geweest met de cursus van Baby’s In-Zicht .

De opvang van baby’s in het eerste levensjaar vereist speciale aandacht aangezien de ervaringen die zij opdoen een fundament vormen voor de rest van hun leven. Onderzoek toont aan dat hoge pedagogische kwaliteit van baby opvang samenhangt met een positieve ontwikkeling en het welbevinden van de baby. Het werken met baby’s vereist speciale vaardigheden die aangeleerd kunnen worden. Bijvoorbeeld door de training Baby’s In-Zicht.

Tijdens deze training leerden we bij kinderdagverblijf villa kakelbont om nog sensitiever, actiever en creatiever te worden zodat we nog meer ontwikkelkansen zagen, benutten en creëren. We leerden nog beter te kijken naar wat een baby al kan en om elke baby individueel uit te dagen steeds een stapje verder te gaan in zijn ontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang en baby’s dragen de ontwikkelkansen in zich!

Conclusie door deze cursus is dat het team van kinderdagverblijf villa kakelbont al heel veel doet met het volgen van de ontwikkeling van de baby maar soms is het wel fijn om weer even “opgefrist”te worden. Iedereen heeft een presentatie op een creatieve manier gegeven over wat degene heeft geleerd van deze cursus. Alle meiden van kinderdagverblijf villa kakelbont hebben de cursus gehaald en zijn geslaagd!

Nieuwsgierig? Vraag direct een rondleiding aan