VVE certificaat voor de meiden van kinderdagverblijf villa kakelbont

De afgelopen 1,5/2 jaar zijn de dames van kinderdagverblijf villa kakelbont bezig geweest met een cursus genaamd VVE.

Kinderdagverblijven maken een weloverwogen keuze voor een bepaald programma. Het programma moet aansluiten bij de visie en werkwijze van de organisatie en het desbetreffende kinderdagverblijf. Daarnaast kan ook gekeken worden of het programma aansluit bij de samenwerkende basisschool. Als duidelijk is dat veel kinderen van het kinderdagverblijf naar dezelfde basisschool gaan, is dit een mogelijkheid om de doorgaande ontwikkelingslijn te volgen. Alle deelnemende pedagogisch medewerkers worden getraind in het werken met de gekozen methode. Deze training wordt afgesloten met een certificaat.

Wat houdt het in?

Kinderen doen op jonge leeftijd mee aan educatieve programma’s op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. Op een speelse manier worden alle ontwikkelingsgebieden extra gestimuleerd. VVE programma’s richten zich niet alleen op het stimuleren van de taalontwikkeling, maar ook o.a. de sociaal-emotionele, de cognitieve en motorische ontwikkeling, rekenvaardigheid, ruimtelijk inzicht, etc.worden hierin betrokken. Deze programma’s beginnen in de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf (voorschoolse periode) en lopen door tot in de eerste twee groepen van de basisschool (vroegschoolse periode). Op deze manier wordt de doorgaande ontwikkelingslijn gewaarborgd.

Kinderdagverblijf villa kakelbont heeft uit de verschillende soorten programma’s gekozen voor Uk en Puk, dit houdt in:

Uk&Puk: Thematisch opgebouwde methode. Een thema duurt 6 weken, waarin verschillende activiteiten rond het thema zijn uitgewerkt, zoals discussies, ontdekactiviteiten, fantasiespel, knutselen, e.d. De thema’s zijn niet naar toenemende moeilijkheidsgraad of ontwikkelingsniveau opgebouwd, maar sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Voorbeelden van thema’s zijn: Hatsjoe, Wat heb jij aan vandaag? of Hoera, een baby!

VVE certificaat Villa kakelbont

Nieuwsgierig? Vraag direct een rondleiding aan