Cursus TINK voor team kinderdagverblijf villa kakelbont

Vorige week zijn de juffies van kinderdagverblijf villa kakelbont begonnen met een nieuwe cursus: TINK

https://www.skrs.nl/content/165/news/clnt/3649776_4_org.jpg?width=1600&height=1200

TINK is een training voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.

Als er iets bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen, dan zijn dat goede interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker. Met TINK leer je hoe je die kunt verbeteren en toepassen. Daarnaast verbeter je ook je eigen taalvaardigheid.

In TINK staan zes verschillende interactievaardigheden centraal:

  • sensitieve responsiviteit,
  • respect voor autonomie van het kind,
  • structureren en grenzen stellen,
  • praten en uitleggen,
  • ontwikkelingsstimulering,
  • het begeleiden van positieve interactie tussen kinderen.

Ook komen vaardigheden als zelfreflectie, teamreflectie en feedback geven en ontvangen aan bod. Je krijgt feedback op hoe je deze interactievaardigheden nu inzet en leert hoe je ze kunt verbeteren.

Na iedere bijeenkomst ga je met het geleerde aan de slag op je werk. Je maakt, onder ander, video-opnames die we in de volgende bijeenkomst met elkaar analyseren. Tijdens de training krijg je inzicht in de kwaliteit van je interactievaardigheden en je eigen taalniveau waardoor je goed toegerust bent om te werken aan taal- en ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen.

De juffies van kinderdagverblijf villa kakelbont hebben 8 bijeenkomsten en zullen waarschijnlijk in maart 2018 klaar zijn met deze cursus. We zijn volop bezig met de interactievaardigheden toe te passen binnen kinderdagverblijf villa kakelbont.

Nieuwsgierig? Vraag direct een rondleiding aan