Cursus voor het team van kinderdagverblijf villa kakelbont

Het is in de kinderopvang belangrijk dat iedereen zich blijft ontwikkelen en cursussen volgt. De afgelopen jaren heeft het team van kinderdagverblijf villa kakelbont een VVE cursus en een TINK cursus met succes gevolgd. Vanaf Januari is het team van kinderdagverblijf villa kakelbont begonnen met een cursus wat meer gericht is op de baby’s. Deze cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten (gisteren bijeenkomst 4 gehad).

 Cursus Baby’s In-Zicht

De opvang van baby’s in het eerste levensjaar vereist speciale aandacht aangezien de ervaringen die zij opdoen een fundament vormen voor de rest van hun leven. Onderzoek toont aan dat hoge pedagogische kwaliteit van baby opvang samenhangt met een positieve ontwikkeling en het welbevinden van de baby. Het werken met baby’s vereist speciale vaardigheden die aangeleerd kunnen worden. Bijvoorbeeld door de training Baby’s In-Zicht. Het volgen van de training Baby’s In-Zicht zorgt voor een concrete kwaliteitsimpuls in de opvang van 0-jarigen in de kinderopvang.

Tijdens deze training leren we pedagogisch werkers om nog sensitiever, actiever en creatiever te worden zodat ze ontwikkelkansen gaan zien, benutten en creëren. We leren de pedagogisch werkers te kijken naar wat een baby al kan en om elke baby individueel uit te dagen steeds een stapje verder te gaan in zijn ontwikkeling.

Het doel van de training Baby’s In-Zicht is het versterken van de competenties van de pedagogisch werkers in relatie met 0-jarigen. Pedagogisch werkers leren tijdens deze training om nog sensitiever, actiever en creatiever te worden zodat ze makkelijker ontwikkelkansen gaan zien, benutten en creëren. We leren de pedagogisch werkers ‘echt’ te kijken naar de baby, zodat zij haar pedagogisch handelen kan afstemmen op de behoeften en vraag van de baby. Wat heeft de baby nodig? Wat kan de baby al? Hoe kun je elke baby individueel uitdagen om steeds een stapje verder te gaan in zijn ontwikkeling? Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang en baby’s dragen de ontwikkelkansen in zich!

Afbeeldingsresultaat voor baby in zicht cursus

Het team van kinderdagverblijf villa kakelbont is op deze manier weer even bewust van het eigen handelen naar baby’s toe en een bevestiging dat wij het als team goed doen voor de baby’s binnen het kinderdagverblijf.

Nieuwsgierig? Vraag direct een rondleiding aan