Geslaagde juffies voor TINK van kinderdagverblijf villa kakelbont in Venlo

De afgelopen tijd hebben de juffies van kinderdagverblijf villa kakelbont een nieuwe cursus gevolgd, TINK. Iedere maand was er een bijeenkomst waar we veel van hebben geleerd en in de praktijk bepaalde opdrachten moesten uitvoeren en evalueren bij de cursus.

Als er iets bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen, dan zijn dat goede interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker. Met TINK leert de pedagogisch medewerker van kinderdagverblijf villa kakelbont hoe je die kunt verbeteren en toepassen. Daarnaast wordt de eigen taalvaardigheid verbeterd.

Interactievaardigheden:

  1. Sensitieve responsiviteit
  2. Respect voor de autonomie
  3. Structureren en grenzen stellen
  4. Praten en uitleggen
  5. Ontwikkelingsstimulering
  6. Begeleiden van interacties tussen kinderen

In elke bijeenkomst staat een interactievaardigheid centraal. Tussen de bijeenkomsten oefent de pm-er in de praktijk. Ze observeert collega’s, gebruikt kijkwijzers om te reflecteren en maakt beelden van zichzelf. Deze beelden worden met elkaar bekeken. De ervaring in de praktijk vormt de input voor de volgende bijeenkomst. Om bij te houden welke activiteiten zijn uitgevoerd maakt iedereen een portfolio.

De pedagogisch medewerker leert niet alleen door het volgen van de training, maar ook door te oefenen op het kinderdagverblijf, de video-coaching en met de middelen voor team- en zelfreflectie. Aandacht voor taal is onderdeel van de training.

De juffies van kinderdagverblijf villa kakelbont zijn heel bewust aan de slag gegaan om nog meer te leren en te verbeteren binnen de groepen van kinderdagverblijf villa kakelbont. Wij vinden het heel belangrijk om ons te blijven ontwikkelen binnen kinderdagverblijf villa kakelbont en deze cursus heeft er zeker aan bijgedragen.

Gelukkig is iedereen geslaagd voor deze cursus!!!

IMG-20180307-WA0002

 

Nieuwsgierig? Vraag direct een rondleiding aan