Structuur en grenzen stellen binnen Kinderdagverblijf Villa Kakelbont

Onze belangrijkste uitgangspunten binnen dit beleid zijn bij kinderdagverblijf villa kakelbont:

  • Liefde: is een van de basiselementen die een kind nodig heeft om zich op verschillende vlakken te ontwikkelen. Wanneer een kind liefde krijgt, krijgt het een gevoel van waardering. Het kind zal weten dat het de moeite waard is. Liefde zal tot uiting komen in bijv. een knuffel, een aai over de bol etc.
  • Ik-boodschap: wanneer kinderen vanuit de ik-boodschap worden benaderd, zullen ze zich niet gekleineerd of onrechtvaardig behandeld voelen. Wij vinden het belangrijk bij kinderdagverblijf villa kakelbont om eerlijk te zijn naar kinderen over wat je denkt en wat je voelt, je wekt daardoor mindere weerstand en opstandigheid op. Neem zelf verantwoordelijkheid voor je eigen gevoel en je moet erop vertrouwen dat het kind rekening wil houden met jouw gevoel.
  • Structuur: voor veel kinderen is het belangrijk om te weten waar ze aan toe zijn. Van onverwachte dingen kunnen kinderen van slag raken. Het is daarom belangrijk dat je duidelijk verwoord wat er komen gaat. Door dagelijks terugkomende liedjes te zingen (ochtend, middag, boterhammen, fruit, slapen, opruimen etc.) voor een bepaald moment is het voor de kinderen duidelijk wat er komen gaat.
  • Respect: iedereen is anders. Het is belangrijk om ieder kind het gevoel te geven dat het speciaal is, ieder kind is uniek, accepteer het kind zoals het is.
  • Luisteren: kinderen moeten het gevoel krijgen dat er naar hen geluisterd wordt. Hierbij verstaan wij: het bevinden op gelijke hoogte van het kind, je taalaanbod aanpassen op het kind en gerichte reacties geven.
  • Veiligheid/hygiëne; de GGD houdt toezicht op onze kinderopvanginstelling. Zij doet dat op grond van kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang, de beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.

 

Soms vinden de kinderen bij kinderdagverblijf villa kakelbont het nog lastig om zich aan bepaalde regels te houden zodat het een leuke en gezellige dag blijft. Als ze gedrag laten zien wat we binnen kinderdagverblijf villa kakelbont liever niet zien zoals bijten, slaan, schoppen enz. dan krijgen ze eerst 2x een waarschuwing maar daarna mogen ze op het rode stoeltje zitten om over hun gedrag na te denken. Sommige kinderen zijn nog te jong om te snappen wat dit precies inhoudt vandaar dat we met het team van kinderdagverblijf villa kakelbont tot een oplossing zijn gekomen (hopelijk). We hebben in het zicht van de kinderen een groene kaart met gedrag wat we graag willen zien en een rode kaart met gedrag wat we niet willen zien hangen. Op deze manier zijn ze zich er misschien wat meer van bewust.

Binnen kinderdagverblijf villa kakelbont zijn we altijd bezig om onszelf te blijven ontwikkelen op punten waar we tegenaan lopen. We zijn benieuwd met dit doel binnen kinderdagverblijf villa kakelbont…:)

Nieuwsgierig? Vraag direct een rondleiding aan